در قسمت قبلی آموزش ویندوز 10 با تنظیمات بخش Time & Language و قسمت های مختلف آن آشنا شدیم. اما امروز قصد داریم تا به سراغ تنظیمات بخش Gaming رفته و با قسمت های مختلف آن آشنا شده و آن را بهتر بشناسیم. البته قصد ابتدا بر آن بود تا تنظیمات بخش Ease of Access را نیز در این قسمت مورد بررسی قرار دهیم اما برای جلوگیری از بهم ریختگی مطالب این بخش را به قسمت بعدی آموزش منتقل می کنیم. در ادامه می توانید ویدیوی مربوط به قسمت Gaming را در پیانتک مشاهده کنید.

سرفصل های عمومی آموزش ویندوز 10 به صورت ساده و مقدماتی

asiasazan468