امروز درمورد بازی Stickman Dismounting برای شما صحبت خواهیم کرد. بازی بسیار اعتیاد آور و زیبا که میتوان لحظات خوشی را با آن سپری کرد. برای آشنایی با این بازید در ادامه با پیانتک همراه باشید.