Unpacked 2017تماشا کنیدرویداد های مهم تکنولوژیرویدادهای Unpacked سامسونگ

تماشا کنید : ویدیو کامل رویداد Unpacked 2017 سامسونگ

کمپانی سامسونگ چهارشنبه ۱ شهریور ماه در شهر نیویورک به برگزاری رویداد Unpacked 2017 خود برای رونمایی از پرچم دار…