نیمه اول سال ۲۰۱۴ بود که ال جی غوغایی در مراسم اختصاصی خود به پا کرد و یک ابر گوشی به تمام معنا به بازار عرضه کرد و چشم همگان را خیره نمود. G3 از هر لحاظ یک گوشی اندرویدی کامل به شمار می رود…