امروزه تبلیغات یکی از کلیدی ترین عناصر برای معرفی کار، برند و یا محصول است که تاثیر بسیار زیادی در جذب مخاطب دارد.

پیانتک نیز به عنوان یک رسانه در عرصه تکنولوژی از شما دعوت می کند تا با تبلیغات در آن، مخاطبان بیشتری جذب نموده و کار خود را گسترش دهید.

لیست پلن های تبلیغاتی:

بنر ۶۰*۴۶۸ | نمایش در صفحه اصلی بین تیتر های مجله | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل

بنر ۶۰*۴۶۸ | نمایش در صفحه پست ها بالای کامنت ها | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل

بنر ۹۰*۷۲۸ | نمایش در هدر تمام صفحات | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل

بنر ۶۰۰*۱۶۰ | نمایش در سایدبار کناری تمام صفحات | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل

بنر ۶۰۰*۳۰۰ | نمایش در سایدبار کناری تمام صفحات | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل

بنر ۲۴۰*۱۲۰ | نمایش در سایدبار کناری تمام صفحات | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل

بنر ۲۵۰*۳۰۰ | نمایش در سایدبارکناری تمام صفحات | ظرفیت: ۱ بنر | مدت: یک ماهه تا یک ساله | استعلام قیمت و سفارش از طریق آی دی تلگرام | استعلام قیمت و سفارش از طریق ایمیل